LATEST NEWS

最新消息

home / 最新消息 / 詳細頁

最新消息

其他公告2024-03-11

2024地科學院/太遙中心/地震風險中心大學生暑期專題研習

                                  國立中央大學

2024地科學院/太遙中心/地震風險中心大學生暑期專題研習

1. 申請資格:全國大專校院大學部在學學生
2. 申請期限:即日起至113年04月08日(一)
3. 報名網址: https://forms.gle/kjZtQE4J2EP4tJwYA
4. 研習期間:113年07月01日(一)至113年08月31日(六)
5. 簡章查詢:地科學院: https://reurl.cc/mr5vG9
                   太遙中心: https://ssur.cc/VKDZ7Fpf
                   地震風險中心: https://ssur.cc/ezU5cs89